Haqqımızda

Tərəfdaşlarımız

Polyagro
Polyagro

Xidmətlərimiz

Suvarma sistemlərinin layihələndirilməsi müştəri tələbləri doğrultusunda ərazinin relyefinə, iqlim şəraitinə və bir sıra digər göstəricilərin bazasında hazırlanır.

Suvarma metodunun əraziyə uyğun seçilməsi, istifadə olunacaq bütün növ avadanlıq və qurğuların təyin edilməsi (nasos və nasosxanalar, gübrələmə və filterləmə sistemləri
və s), sistem tərəfimizdən tam montaj edildikdən sonra əməkdaşların təlimatlandırılması prosesi, layihə test yoxlanışı ilə təhvil verildikdən sonra zəmanətli və zəmanətdən kənar texniki dəstəyin göstərilməsi xidmətlərimiz cərgəsindədir.

Medİa