Xidmətlərimiz

Layihələndirmə və mühəndİslik xidmətləri


Suvarma sistemlərinin layihələndirilməsi JAIN mühəndislərinin bilavasitə iştirakı ilə tələblər doğrultusunda ərazinin relyefinə, iqlim şəraitinə və bir sıra digər göstəricilərin bazasında hazırlanaraq ən optimal variantda təqdim edilir.

Polyagro Avtomatik İdarə etmə sistemlərinin qurulmasında dünya markası olan şirkətlərin məhsullarından istifadə edir. Bu sistem vasitəsi ilə Əraziyə getmədən mobil cihazın köməyi ilə suvarma sisteminə nəzarət və həmçinin idarə etmək mümkündür.

Gübrələmə və filterləmə sistemləri mütəxəsislərimiz tərəfindən əraziyə uyğun olaraq seçilir.Filterləmə sistemləri suyu xırda hissəciklərdən, yosun və lildən təmizləyərək damlama borularının istismar müddətini artırır.Gübrələmə sistemi vasitəsilə əlavə xərc çəkmədən və gübrə israfına yol vermədən bitkiləri lazımi vaxtda və tələb olunan miqdarda gübrə ilə təmin etmək mümkündür.

Ərazinin su təlabatına uyğun olaraq anbarların və depolarının, nasosxanaların və nasos stansiyalarının tikintisi və qurulması kimi fəaliyyətlər də tərəfimizdən həyata keçirilir

Tərəfdaşlarımız

Polyagro
Polyagro